ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

01/05/2024

Privacy Policy

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το agapakistudios.com συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του μέσω της φόρμας επικοινωνίας και της φόρμας κρατήσεων.

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από τον χρήστη, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του agapakistudios.com.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την επικοινωνία του Κατόχου με το χρήστη με σκοπό την παροχή πρόσθετων πληροφορικών σχετικών με τα προϊόντα του agapakistudios.com.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, δεν δημοσιεύονται, δεν πωλούνται και δεν διατίθενται με κανέναν τρόπο σε τρίτους. Εξαιρείται η διάθεση των στοιχείων σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες του agapakistudios.com είναι:

  • Επώνυμο και Όνομα
  • Διευθυνση (Πολή, ΤΚ)
  • Τηλέφωνο
  • E-mail

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη έχουν:

  • Ο Κάτοχος του agapakistudios.com και επεξεργαστής των δεδομένων
  • Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του εξυπηρετητή και της βάσης δεδομένων του agapakistudios.com και τελών την επεξεργασία

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε, να ενημερωθεί, να μεταβάλλει ή να διαγράψει οποιοδήποτε στοιχείο του είναι καταχωρημένο στο agapakistudios.com, με μια απλή γνωστοποίηση, μέσω του e-mail του οποίου δήλωσε κατά την εγγραφή του. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της αίτησής του, θα ενημερωθεί μέσω e-mail για την ολοκλήρωσή της.

Το agapakistudios.com λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που ενδείκνυνται για την ασφάλεια και ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύει και την αποτροπή κακόβουλων υποκλοπών και διαρροών.